Careers

Cellectricon seeks driven people. Please let us know if you think you can contribute to the future of cell-based discovery and research by sending your curriculum vitae and a short cover letter to info@cellectricon.com

 

Current positions:

Scientist – Assay development and screening

Cellectricon is an innovative discovery services provider in the areas of chronic pain, neurology and neuropsychiatry. We are now looking for an assay development and screening scientist with experience from tissue dissection and cell culture. Ideally, the successful candidate also has previous experience from cell based assays and knowledge of stem cell-derived cells. The employment offers an exciting opportunity to provide important support to our ongoing customer projects.

The role:

This is a lab-based role and you will contribute to the projects by both reagent production (tissue production, cell seeding, cell cultivation, and maintenance of both cell lines and primary cell cultures applying sterile techniques) and by delivering data derived from own experiments performed using in vitro cultures. The experimental focus will be on executing innovative and high-quality assays in native and stem cell-derived neuronal cultures. Screening techniques will include electric field stimulation, dynamic imaging and high content imaging.

Minimum qualifications:

 • As the successful candidate will collaborate with colleagues as well as international customers, it is essential that the candidate is fluent in both spoken and written Swedish and English.
 • A B.Sc. or an M.Sc. in neuroscience, pharmacology, biomedicine or equivalent discipline.
 • Experience from small animal surgery and/or dissections.
 • Proven expertise to establish primary cell cultures.
 • The tasks require accuracy, flexibility, independence, organizational, collaborative and social skills.

Preferred experience/requirements:

 • Experience from the pharmaceutical or biotech industry.
 • Approved education in experimental animal science is highly desirable, as is experience from preparation of primary cultures from nerve tissue.
 • Proven track record and experience from assay development, screening and/or pharmacology using cell based systems.
 • Experience from stem cell technologies such as de-differentiation, differentiation, maintenance and expansion of iPSCs.
 • Basal understanding of analgesia and/or diseases of the central nervous system and underlying mechanisms.
 • Previous experience using quantitative software packages.
 • Driving license for car.

Type of employment:
Full-time, fixed salary. The position is an 11 months temporary position which may convert to full time. The work will mainly be carried out in our premises in Mölndal.

Further information about the employment is provided by Paul Karila. Welcome with your written application, marked “Assay Scientist”.

Apply for this job

Laboratorieassistent

Cellectricon är ett innovativt företag som utför uppdragsforskning inom kronisk smärta, neuropsykiatri och neurologi. Vi söker nu en laboratorieassistent med erfarenhet av vävnadsdissektion och cellodling. Anställningen erbjuder en spännande möjlighet att ge viktigt stöd till våra pågående kundprojekt.

Arbetsuppgifterna består av framtagning av vävnad samt utsådd, odling och underhåll av både cellinjer och primärcellskulturer. Arbetet innefattar också allmänna laboratoriesysslor inom forskargruppen såsom att förbereda lösningar och reagens, underhåll av apparatur, att bidra i experimentell verksamhet, samt att ansvara för inköp och lagerhållning av beställningsvaror.

Kvalifikationskrav:
Laboratorieassistent-utbildning, cellbiolog eller motsvarande. Expertis inom förberedelse och odling av både cellinjer och primärcellskulturer inklusive djurhantering, kirurgiska ingrepp och sterilteknik. Godkänd utbildning i försöksdjurskunskap på Göteborgs Universitet är mycket önskvärt, likaså erfarenhet från beredning av primärkulturer från nervvävnad – gärna både hjärnvävnad och dorsala rotganglier.

Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet, flexibilitet, självständighet och organisationsförmåga. Sökanden kommer att aktivt arbeta i flera internationella forskningsprojekt med olika inriktning varför vi även sätter stort värde på god samarbetsförmåga samt social kompetens. Dessutom är det en förutsättning med god datorvana och god färdighet i muntlig (engelska och svenska) och skriftlig rapportering.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt:
En grundlig förståelse för laboratorieutrustning och analysförfaranden som används i laboratoriet (t.ex. mikroskopi och immunocytokemi). Kunskaper i olika tekniker för transfektion av genetiskt material; Körkort för bil.

Anställningsform:
Heltid, fast lön. Arbetet kommer i huvudsak att utföras i våra lokaler i Mölndal.

Upplysningar om anställningen lämnas av Johan Pihl. Välkommen med din skriftliga ansökan, märkt ”Laboratorieassistent”.

Apply for this job